Reklamacje


Kupujący może złożyć reklamację dotyczącą Umowy zawartej na odległość. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać:

• Dane sprzedającego.
• Datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji.
• Przedmiot reklamacji wraz z pisemnym uzasadnieniem.

Jeżeli podane informacje wymagają uzupełnienia Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie przed rozpatrzeniem reklamacji.

Sprzedający zobowiązuję się do rozpatrzenia reklamacji w ciągu 14 dni od daty jej otrzymania.

Odpowiedź na reklamację jest wysyłana w formie elektronicznej na wskazany adres e-mail lub w formie papierowej na wskazany adres pocztowy.

Zwrot towaru


Zgodnie z obowiązującymi przepisami mają prawo Państwo prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość w ciągu 14 dni bez podania przyczyny i bez ponoszenia dodatkowych kosztów, z wyjątkiem tych określonych w art. 33, art. 34 ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku.

Dla wygody naszych klientów uruchomiliśmy obsługę natychmiastowych zwrotów za pośrednictwem Poczty Polskiej:

https://ezwroty.poczta-polska.pl/

Aby rozpocząć procedurę zwrotu należy podać nazwę sklepu (Woo Hoo).